logo Conselleria
logo SERGAS

Mapa de zonas de baño de Galicia

Mapa de zonas de baño de Galicia                         Praias sen fume 

Clasificación sanitaria anual, calculada cos resultados dos controis das catro últimas tempadas, segundo o indicado no Real Decreto 1341/2007, do 11 de outubro, sobre a xestión da calidade das augas de baño

    Marítima excelente      Marítima boa      Marítima suficiente      Marítima insuficiente      Marítima sen calificar 

    Continental excelente      Continental boa      Continental suficiente      Continental insuficiente      Continental sen calificar 

    Prohibición permanente do baño      Peche temporal da zona de baño 

Para consultar o último control microbiolóxico realizado, deberá seleccionar unha zona de baño concreta  

A Consellería de Sanidade desaconsella o baño temporalmente cando, nun control, os niveis de Escherichia coli superen o valor de 800 NMP/100mL e/ou os niveis de Enterocos intestinais superen o valor de 500 NMP/100 mL  

Recoméndase non bañarse nas praias con clasificación sanitaria insuficiente  

Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde

Xunta de Galicia