logo Conselleria
logo SERGAS

Distribución de vacinas

Sistema de información de vacinas

Sistema de información da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde definido polo Programa galego de vacinación (PGV) para levar a cabo as seguintes xestións, dende os puntos autorizados:

- Xestión das vacinas por parte de puntos de vacinación públicos e privados: xestión de peticións, xestión de stock e consulta de movementos.

- Rexistro e consulta de vacinas por parte de puntos de vacinación privados.


Usuarios da rede do SERGAS:

imagen

Usuarios de centros privados (acceso por certificado dixital):

imagen

Rexistro COVID-19:

imagen

Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde

Xunta de Galicia