logo Conselleria
logo SERGAS

Contacte Connosco

Contacte connosco

Comunicación e información

Quero enviar: (*)
 
Sobre o seguinte tema: (*)
 
Poñemos á súa disposición este espazo de comunicación para que envíe as súas consultas acerca da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia - 061.

Grazas por colaborar connosco.


Mensaxe: (*)
   
Correo electrónico: (*)
     
Nome:
Apelidos:
N.I.F.: Teléfono:
       


Lei Orgánica 15/1999, "Lei de Protección de Datos de Carácter Persoal. Artículo 10.- O responsable de ficheiro e quen interveña en cualquera fase do tratamento dos datos de carácter persoal están obrigados ao secreto profesional respecto dos mesmos e ao deber de gardalos, obligacións que subsistirán aínda despois de acabar as súas relacións co titular do ficheiro ou, no seu caso, co responsable do mesmo."
Dacordo ao previsto no Artículo 5 da Lei Orgánica 15/1999, "Lei de Protección de Datos de Carácter Persoal", infórmaselle que os datos incluídos nesta solicitude, serán rexistrados nos ficheiros automatizados responsabilidade da Consellería de Sanidade / Servizo Galego de Saúde para a prestación do servizo ao que vostede está accedendo, non estando prevista ningunha cesión dos datos. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación de datos e oposición poderán ser realizados nos términos previstos na citada Lei.


(*) Os campos marcados con * son obrigatorios
Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde

Xunta de Galicia