logo Conselleria
logo SERGAS

Catálogo de publicacións

Información de contacto

Información de contacto

Servizo de Xestión Administrativa, Publicacións e Estatística


Edificio Administrativo San Lázaro, s/n.
C.P. 15703. Santiago de Compostela.
Telefono(s):981.542.851 - 881.542.977   Fax:981.546.573
Correo (e):Contactar

Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde

Xunta de Galicia