logo Conselleria
logo SERGAS

Catálogo de publicacións

Prevalencia dos trastornos mentais en Galicia (publicación electrónica)
Portada da publicación
 • Título:
  Prevalencia dos trastornos mentais en Galicia (publicación electrónica)
 • Autor:
  -
 • Idiomas:
  Galego, Castelán
 • Formato:
  Electrónico
 • Número de páxinas:
  -
 • Edición:
  2017
 • I.S.B.N.:
  -
 • I.S.B.N. obra completa:
  -
 • I.S.S.N. galego:
  -
 • I.S.S.N. castelán:
  -
 • PVP:
  -

A OMS estima que os trastornos mentais atópanse entre as principais causas de carga e discapacidade a nivel mundial e que esta tendencia irá en aumento. Estas estimacións baseáronse en revisións sitemáticas e estudos epidemiolóxicos illados. Con todo, é necesario avanzar cara á avaliación dos trastornos mentais e o seu impacto mediante medidas estandarizadas e válidas que permitan comparar diferentes países e rexións. Ao longo das últimas décadas, o achegamento entre os sistemas de clasificación de enfermidades mentais DSM e CIE e os refinamentos na avalaición a través de entrevistas diagnósticas cun elevado grao de validez e fiabilidade permitiron levar a cabo estudos poblacionais cunha metodoloxía estandarizada que permite a comparación de diferentes países.


Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde

Xunta de Galicia