logo Conselleria
logo SERGAS

Catálogo de publicaciones

Guía de atención no proceso de morte e dó xestacional e perinatal (publicación electrónica)
Portada da publicación
 • Título:
  Guía de atención no proceso de morte e dó xestacional e perinatal (publicación electrónica)
 • Autor:
  Basanta Matos, Rocío [et.al.].
 • Idiomas:
  Gallego
 • Formato:
  Libro
 • Número de páginas:
  82
 • Edición:
  2020
 • I.S.B.N.:
  -
 • I.S.B.N. obra completa:
  -
 • I.S.S.N. galego:
  -
 • I.S.S.N. castelán:
  -
 • PVP:
  -

A morte dun fillo ou dunha filla durante o embarazo, o parto ou nas primeiras semanas posparto, non é un feito habitual pero si que é unha situación que require unha especial atención xa que provoca un forte impacto emocional dende o momento no que a muller e a súa parella, se é o caso, reciben a mala nova, polo tanto, precisa dun especial coidado por parte dos e das profesionais da saúde. Esta guía vai dirixida aos e ás profesionais sanitarios/as e non sanitarios/as do Servizo Galego de Saúde, co fin de mellorar a calidade da atención ás mulleres (xestantes ou puérperas), das súas parellas se é o caso, familia e persoas achegadas, ante unha situación de morte dun fillo ou filla, xa sexa unha morte xestacional, perinatal ou neonatal, no momento de recibir a mala nova, durante a atención ao embarazo, parto, puerperio inmediato así coma no seguimento puerperal posterior.


Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde

Xunta de Galicia