logo Conselleria
logo SERGAS

Catálogo de publicacións

Guía técnica do proceso de atención ás mulleres en situación de violencia de xénero. Nº 13. GUÍAS TÉCNICAS DO PLAN DE ATENCIÓN INTEGRAL A SAÚDE DA MULLER
Portada da publicación
 • Título:
  Guía técnica do proceso de atención ás mulleres en situación de violencia de xénero. Nº 13. GUÍAS TÉCNICAS DO PLAN DE ATENCIÓN INTEGRAL A SAÚDE DA MULLER
 • Autor:
  -
 • Idiomas:
  Galego
 • Formato:
  Folleto
 • Número de páxinas:
  38
 • Edición:
  2009
 • I.S.B.N.:
  -
 • I.S.B.N. obra completa:
  -
 • I.S.S.N. galego:
  -
 • I.S.S.N. castelán:
  -
 • PVP:
  -

Documento que pretende servir de axuda á toma de decisións dos profesionais que atenden este proceso asistencial, homoxeneizando as actuacións sanitarias en todo o sistema sanitario público de Galicia. Está subdividida en subprocesos que teñen definidos os seus obxectivos, cando e a quen se debe aplicar e as actuacións sanitarias incluidas nel, coas súas propias características. Tamén están incluídas nesta guía algunhas características de calidade en canto á cualificación ou titulación do profesional e as instalacións e materiais necesarios. Acompáñase de anexos que inclúen recomendacións para a entrevista clínica á muller ante sospeita de maltrato, instrucións xerais para cubrir o parte de lesións, modelo de escrito de remisión ao xulgado, modelo de autorización para realizar fotografías, etc.


Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde

Xunta de Galicia