logo Conselleria
logo SERGAS

Perfil do contratante

Detalle da contratación

Fase actual: Formalizado
Código: AB-GLR1-20-046
Órgano contratante: Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.
Tipo procedemento/adxudicación: Aberto
Tipo de contrato: Subministracións
Lei contratación asociada: LCSP (9/2017)
Medio de publicación: DOUE (03/08/2020) Plataforma Contratos Galicia (03/08/2020)
Data publicación perfil contratante: 03/08/2020

Obxecto: Suministro de una Resonancia Magnética móvil para Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios.
Importe (sen I.V.E.): 1.239.000,00 €
Importe (con I.V.E.): 1.499.190,00 €
Data límite de presentación de ofertas: 08/09/2020
Data límite de presentación de solicitudes:
Lugar de entrega de ofertas: EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE SAN LÁZARO SAN LÁZARO, S/N 3ª PLANTA 15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA

 
 
Aclaracións
Data de publicación
Descrición da aclaración
Descarga documento
11/08/2020 Respostas a preguntas dos licitadores Descargar documento
13/08/2020 Aclaración corrixida o 13 /08/2020 Descargar documento
20/08/2020 Pliegos Técnicos en formato odt Descargar documento
03/11/2020 Informe técnico incumplimientos Descargar documento
18/11/2020 Enlace vídeoconferencia apertura sobre electrónico C (documentación económica) Descargar documento
16/12/2020 Acta nº1 Descargar documento
16/12/2020 Acta nº2 Descargar documento
16/12/2020 Acta nº3 Descargar documento
16/12/2020 Acta nº4 Descargar documento
16/12/2020 Acta nº5 Descargar documento
16/12/2020 Acta nº6 Descargar documento
16/12/2020 Acta nº7 Descargar documento

 
 
Mesas de contratación
Data de publicación
Data de celebración
Lugar de celebración
Tipo mesa
Num conv.
Motivo conv.
Observacións
Descargar documento
10/09/2020 16/09/2020   09:30 Sala de reuniones 2.1 - Edificio Administrativo Sergas - San Lázaro s/n
15703 - SANTIAGO DE COMPOSTELA
CORUÑA,LA
B 1 - -
18/11/2020 23/11/2020   10:15 Sala de reuniones 2.1 - Edificio Administrativo Sergas - San Lázaro s/n
15703 - SANTIAGO DE COMPOSTELA
CORUÑA,LA
C 1 - En aclaraciones del perfil del contratante se publica un enlace para asistir por videoconferencia

 
 
Adxudicacións
Obxecto do expediente de adxudicación
Lotes incluidos
Data de publicación
Data resolución
Data anulación
Motivo
Descargar documento
Suministro de una Resonancia Magnética móvil para Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios. Lote 1 16/12/2020 16/12/2020 - - Descargar documento

 
 
Formalizacións
Lotes incluidos
Data publicación
Data Sinatura
Descargar documento
Lote 1 22/01/2021 15/01/2021 Descargar documento

 

Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde

Xunta de Galicia