logo Conselleria
logo SERGAS

Perfil do contratante

Detalle da contratación

Fase actual: Para adxudicar
Código: AB-SER3-19-049
Órgano contratante: Servizo Galego de Saúde
Tipo procedemento/adxudicación: Aberto
Tipo de contrato: Servizos
Lei contratación asociada: LCSP (9/2017)
Medio de publicación: Plataforma Contratos Galicia (16/04/2019)
Data publicación perfil contratante: 16/04/2019

Obxecto: Redacción del proyecto básico y de ejecución y de la dirección de obra de la ampliación del hospital clínico universitario de Santiago de Compostela, mediante procedimiento abierto y sujeto a regulación armonizada
Importe (sen I.V.E.): 563.305,78 €
Importe (con I.V.E.): 681.599,99 €
Data límite de presentación de ofertas: 20/05/2019
Data límite de presentación de solicitudes:
Lugar de entrega de ofertas: Rexistro Xeral da Consellería de Sanidade / Servizo Galego de Saúde. Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, 15703 - Santiago de Compostela, A Coruña

 
 
Aclaracións
Data de publicación
Descrición da aclaración
Descarga documento
22/04/2019 Publicación DOUE: 19/04/2019 Data de envío do anuncio ao DOUE: 16/04/2019 Descargar documento
26/04/2019 Visita edificio Descargar documento
26/04/2019 Plano de situación CHUS Descargar documento
02/05/2019 planos dos bloques B e D Descargar documento
28/05/2019 publicación da acta da reunión da mesa de contratación núm. 1 Descargar documento
11/06/2019 publicación da acta da reunión da mesa de contratación núm. 2 Descargar documento
06/09/2019 PUBLICACIÓN ACTA 3ª Descargar documento

 
 
Mesas de contratación
Data de publicación
Data de celebración
Lugar de celebración
Tipo mesa
Num conv.
Motivo conv.
Observacións
Descargar documento
03/06/2019 10/06/2019   09:15 Sala 2.1 do Edificio Administrativo San Lázaro
15703 - SANTIAGO DE COMPOSTELA
CORUÑA,LA
B 1 - -
13/09/2019 17/09/2019   09:45 Sala 2.1. Edificio Administ. San Lázaro, Santiago
15703 - SANTIAGO DE COMPOSTELA
CORUÑA,LA
C 1 - -

 

Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde

Xunta de Galicia