logo Conselleria
logo SERGAS

Perfil do contratante

Detalle da contratación

Fase actual: Formalizado
Código: AB-SER3-16-027
Órgano contratante: Servizo Galego de Saúde
Tipo procedemento/adxudicación: Aberto
Tipo de contrato: Servizos
Lei contratación asociada: LCSP
Medio de publicación: DOG (14/09/2016) Plataforma Contratos Galicia (14/09/2016)
Data publicación perfil contratante: 14/09/2016

Obxecto: SERVIZOS PARA A REDACCIÓN DO PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN E DA DIRECCIÓN DA OBRA DA CONSTRUCIÓN DUN CENTRO DE SAÚDE EN NARÓN (A CORUÑA)
Importe (sen I.V.E.): 96.906,13 €
Importe (con I.V.E.): 117.256,42 €
Data límite de presentación de ofertas: 29/09/2016
Data límite de presentación de solicitudes:
Lugar de entrega de ofertas: Rexistro Xeral da Consellería de Sanidade / Servizo Galego de Saúde. Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, 15703 - Santiago de Compostela, A Coruña

 
 
Mesas de contratación
Data de publicación
Data de celebración
Lugar de celebración
Tipo mesa
Num conv.
Motivo conv.
Observacións
Descargar documento
14/09/2016 07/10/2016   09:15 SALA 2.2 DO EDF. ADMINISTRATIVO SAN LÁZARO
15703 - SANTIAGO DE COMPOSTELA
CORUÑA,LA
B 1 - -
02/11/2016 04/11/2016   10:25 SALA 2.2 DO EDF. ADMINISTRATIVO SAN LÁZARO
15703 - SANTIAGO DE COMPOSTELA
CORUÑA,LA
C 1 - -

 
 
Adxudicacións
Obxecto do expediente de adxudicación
Lotes incluidos
Data de publicación
Data resolución
Data anulación
Motivo
Descargar documento
SERVIZOS PARA A REDACCIÓN DO PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN E DA DIRECCIÓN DA OBRA DA CONSTRUCIÓN DUN CENTRO DE SAÚDE EN NARÓN (A CORUÑA) Lote 1 09/12/2016 25/11/2016 - - Descargar documento

 
 
Formalizacións
Lotes incluidos
Data publicación
Data Sinatura
Descargar documento
Lote 1 28/12/2016 22/12/2016 Descargar documento

 

Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde

Xunta de Galicia