logo Conselleria
logo SERGAS

Espazo para asociacións de doentes

Obxectivos

Dentro dos fins establecidos nos Estatutos da Federación AUTISMO GALICIA están:

  • Servir de nexo de unión entre as distintas entidades membro.
  • Defender a dignidade e os dereitos civís, políticos, económicos, culturais, sociais, laborais, etc. das Persoas con Trastornos do Espectro do Autismo, en igualdade de oportunidades.
  • Promover á integración social, laboral e a normalización das Persoas con Trastornos do Espectro do Autismo, fomentando actitudes sociais positivas cara ao colectivo en Galicia.
  • Desenvolver todo tipo de accións encamiñadas a mellorar a calidade de vida das Persoas con Trastornos do Espectro do Autismo e das súas familias.
  • Orientar, coordinar e impulsar o movemento asociativo con criterios de solidariedade, promovendo unha imaxe común da Federación.
  • Promover a formación e a investigación sobre os Trastornos do Espectro do Autismo.

Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde

Xunta de Galicia