logo Conselleria
logo SERGAS

Espazo para asociacións de doentes

Servizos

Actividades Xerais

  • INFORMACIÓN E ORIENTACIÓN.- INFORMACIÓN SOBRE A DOENZA E OS DIFERENTES RECURSOS EXISTENTES, ASÍ COMO RESOLUCIÓN DE DIVERSAS CUESTIÓNS ACERCA DA MESMA TANTO Á PERSOA CON DIABETES COMO Á FAMILIA.
  • ATENCIÓN E APOIO PSICOSOCIAL.- CONTAMOS CUNHA TRABALLADORA SOCIAL QUE SE ENCARGA DE PRESTAR O MAIOR APOIO POSIBLE Á PERSOA CON DIABETES E Ó SEU ENTORNO.
  • XESTIÓN DE RECURSOS SOCIAIS.- INFORMACIÓN E TRAMITACIÓN DE DISTINTOS RECURSOS SOCIOSANITARIOS A DISPOSICIÓN DO CIDADÁN (PENSIÓNS, AXUDAS ECONÓMICAS PÚBLICAS, SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO,...).
  • COORDINACIÓN E DERIVACIÓN.- REALIZACIÓN DE INTERCONSULTAS CON OUTROS PROFESIONAIS E DERIVACIÓN DOS/AS USUARIOS/AS A OUTROS SERVIZOS (UNIS, CENTROS DE SAÚDE, CENTROS EDUCATIVOS,...).
  • ASESORAMENTO XURÍDICO.- CONTAMOS COA COLABORACIÓN DUN AVOGADO PARA RESOLVER AS DÚBIDAS DOS PACIENTES DIABÉTICOS/AS NO EIDO LEGAL.

Actividades Especificas

  • CHARLAS-TALLER DE EDUCACIÓN DIABETOLÓXICA (CHARLAS EN CENTROS EDUCATIVOS, ASOCIACIÓNS,...)
  • EDUCACIÓN DIABETOLÓXICA INDIVIDUAL COA ENFERMEIRA EDUCADORA MARISA RUIZ SANTIAGO
  • ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE PATOLOXÍAS ASOCIADAS Á DIABETES (CLASES DE PILATES,...)
  • ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN E PREVENCIÓN SOBRE DIABETES (PARTICIPACIÓN EN FEIRAS E EVENTOS DA CIDADE)
  • ACTIVIDADES LÚDICO-EDUCATIVAS (EXCURSIÓNS, CONVIVENCIAS,...)

Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde

Xunta de Galicia