logo Conselleria
logo SERGAS

Espazo para asociacións de doentes

Obxectivos

  • Proporcionar toda a información diabetolóxica posible ás persoas con diabetes e ós seus familiares.
  • Defender os dereitos das persoas con diabetes para conseguir a súa plena integración na sociedade.
  • Promover actividades de prevención da patoloxía e concienciación da poboación en torno á diabetes.
  • Potenciar a participación das persoas con diabetes e as familias en distintas actividades lúdico-educativas, fomentando a súa socialización.
  • Asesorar e orientar ás persoas con diabetes ante problemas de índole escolar, laboral, social..., especificamente relacionados coa diabete.
  • Colaborar coas administracións e organismos públicos coa finalidade de conseguir de estes a axuda necesaria e posibilitar unha adecuada coordinación.

Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde

Xunta de Galicia