logo Conselleria
logo SERGAS

Espazo para asociacións de doentes

Servizos

Programa de Formación e Emprego

 • Cursos de Comunicación de Lingua de Signos.
 • Reciclaxe de Lingua de Signos.
 • Autonomía Persoal dende as Novas Tecnoloxías.
 • Cursos de lecto-escritura (galego e castelán).

Programa Asistencial

 • Servizo de Asesoramento e Orientación
 • Servizo de Intérpretes e Guíainterpretes de Lingua de Signos
 • Servizo de Acompañamento
 • Servizo de Proximidade

Programa Sociosanitaria

 • Servizo de Sensibilización e Asesoramento sobre a perdida auditiva
 • Servizo de Logopedia
 • Servizo de Psicoloxico
 • Axudas Técnicas

Programa Voluntariado

 • Acollida
 • Formación

Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde

Xunta de Galicia