logo Conselleria
logo SERGAS

Espazo para asociacións de doentes

Obxectivos

Nosas metas

 • Promover a relación e o intercambio entre os asociados.
 • Desenvolver actividades lícitas de todo tipo que sexan de interese común e encamiñado a mellorar a calidade de vida dos asociados, das persoas con discapacidade sensorial, facendo énfase nas persoas con discapacidade auditiva e da Comunidade Xorda en xeral.
 • Desenvolver e defender os dereitos das persoas con discapacidade sensorial.
 • Promocionar e apoiar á Comunidade Sensorial.
 • Sensibilizar á sociedade sobre a problemática da Comunidade Sensorial.
 • Orientar e asesorar a persoas con discapacidade sensorial (discapacidade auditiva, persoas sordocegas, etc), familias de persoas con discapacidade sensorial, persoas físicas e xurídicas (entidades públicas ou privadas) con cuestións relacionadas coa Comunidade Sensorial e cos fins fundamentais de Xoga.
 • Procurar a abolición de calquera tipo de norma xurídica que discrimine ás persoas con discapacidade sensorial respecto ao resto da sociedade. Así como loitar para que se diten normas legais oportunas a fin de evitar a desigualdade en que se atopan as persoas con discapacidade sensorial.
 • Promover no seo de Xoga e ante os poderes públicos todo tipo de accións e proxectos que contribúan á mellora da calidade educativa das persoas con discapacidade sensorial, á eliminación das barreiras de comunicación, á integración social, etc.
 • Manter contacto con toda clase de organismos, asociacións, e institucións de carácter público ou privado que compartan fins comúns coa problemática da Comunidade Sensorial e colaborar con eles en proxectos conxuntos, estudos, etc.
 • Conseguir dos organismos oficiais, así como das entidades públicas ou privadas subvencións para a realización de actividades e para o sostemento e o bo funcionamento de Xoga.
 • Calquera outro fin que persiga mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade sensorial.

Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde

Xunta de Galicia