logo Conselleria
logo SERGAS

Espazo para asociacións de doentes

Presentación

Quenes Somos?

A Organización de Xordos de Galicia, en adiante Xoga xurde no ano 1.990 dun grupo persoas con discapacidade sensorial, cunha forte idea, convicción e pretensión de crear unha soa organización dirixida a persoas con discapacidade sensorial, e dicir, de persoas coa discapacidade auditiva en común, visual e de linguaxe independientemente do sistema de comunicación (linguaxe oral, lingua de signos, apoyo lecturalabial e lecto-escritura) ou axudas técnicas (implante coclear e audífonos) que utilicen, as súas familias e profesionais.

Xoga e unha asociación de iniciativa social e sen ánimo de lucro cuia misión ea defender os dereitos fundamentais, e así lograr mellorar a calidade de vida e benestar das persoas con discapacidade sensorial (ca discapacidade auditiva en común) da Comunidade Autónoma de Galicia dunha mellor forma e o mesmo tempo igualitaria.

Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde

Xunta de Galicia