logo Conselleria
logo SERGAS

Espazo para asociacións de doentes

Documentación de interese

Entidade declarada de utilidade Pública, DOG nº 219/2011

Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servicios Sociais, nº E-1777

Rexistro de centros, servizos e establecementos Sanitarios da Comunidade Autónoma de Galicia, nº C-36-001978.

Rexistro Provincial de Asociacióes de Pontevedra: nº 2003/006863 1ª

Autorización de comezo de actividades do CENTRO DE DIA PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE VONTADE, nº E-1777-C-001.

ASOCIACIÓN VONTADE, Servizos: http://www.vontade.org/

ASOCIACIÓN VONTADE, Información coorporativa: http://www.vontade.org/informacion-corporativa

Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde

Xunta de Galicia