logo Conselleria
logo SERGAS

Espazo para asociacións de doentes

Obxectivos

AGAELA, naceu como unha entidade con dous fins fundamentais: dar visibilidade á enfermidade e ás necesidades que teñen os enfermos que a padecen, e informar e dar asistencia no ámbito sociosanitario, a aquelas persoas que o necesiten. Os servizos asistenciais sociosanitarios comúns a outras patoloxías afíns, faranse maioritariamente dende FEGEREC.

Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde

Xunta de Galicia