logo Conselleria
logo SERGAS

Espazo para asociacións de doentes

Presentación

Accu é o acrónimo das Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa, Enfermidades Inflamatorias Intestinais (EII). É unha entidade socio sanitaria, sen ánimo de lucro e declarada de Utilidade Pública que nace en Xuño do 2005 e que se caracteriza principalmente por unha infamación CRÓNICA do aparato dixestivo.

En España unhas 125.000 persoas padecen algún tipo de EII, case o 50% entre Crohn e Colite. En Ourense estímase unhos 700 afectados/as, y sen embargo e a pesar de ser enfermidades incurables e que causan un importante deterioro da calidade de vida, o asociacionismo é moi escaso.

A evolución clínica é por brotes, con dolor abdominal, febre e diarrea, a veces acompañada de sangue, producíndose un verdadeiro calvario limitante. En cada persoa, a gravidade da Ell, o seu diagnóstico temprano e posterior seguimento, condicionan a frecuencia dos brotes, as medidas terapéuticas e riscos quirúrxicos, o cal, incide a súa vez na calidade de vida, oportunidades laborais e expectativas familiares e sociais.

O Crohn soe aparecer na xuventude, entre os 12 e 30 anos, aunque poden observarse casos en outras idades. O seu tratamento de por vida vai dirixido a procurar períodos inertes o mais longos posibles, ao control dos síntomas, á corrección das lesións de cada brote e sobre todo á PREVENCIÓN DE COMPLICACIÓNS (rápida recurrencia, formación de fístulas y abscesos, obstrucións intestinais, infeccións, e incluso amputacións dixestivas con ostomias permanentes), e a súas consecuentes discapacidades.

O 25% dos casos de EII prodúcense na adolescencia, no momento crítico do crecemento físico e da socialización. Como consecuencia da enfermidade, os chicos poden volverse tristes, ansiosos e inseguros marcando a súa personalidade, por elo, es moi importante o apoio emocional dos médicos, das familias, do entorno escolar e do ASOCIACIONISMO.

Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde

Xunta de Galicia