logo Conselleria
logo SERGAS

Espazo para asociacións de doentes

Obxectivos

  • Facilitar toda a información xeral sobre a enfermidade por medio de revistas, boletíns, publicacións e outros recursos electrónicos; pero tamén informar sobre os avances en investigacións ou as últimas novas en tratamentos.
  • Proporcionar axuda e apoio aos enfermos e as persoas afines a esta enfermidade, ofrecendo información e asesoramento para mellorar a súa calidade de vida.
  • Conseguir apoio, axuda e recoñecemento por parte das institucións e organismos públicos en canto a melloras necesarias para unha atención máis adecuada e eficaz.
  • Favorecer a integración.
  • Divulgar e difundir á poboación, para a súa sensibilización, sobre a severidades e repercusións desta enfermidade, mediante conferencias, publicacións, cursos e calquera outro medio de comunicación. Concienciar tamén das vantaxes da detención temprá e do tratamento desta enfermidade.
  • Participación activa dos profesionais médicos ante as iniciativas da Asociación.

Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde

Xunta de Galicia