logo Conselleria
logo SERGAS

Espazo para asociacións de doentes

Servizos

DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN

Fisioterapeuta

 • Axudarte a manter o mellor estado físico de cada paciente.
 • Loitar contra a sensación de fatiga mediante o exercicio físico.
 • Diminuír a espasticidade e manter o recorrido articular.
 • Crear estratexias para afrontar as actividades da vida diaria.
 • Aprender habilidades por parte do seu entorno para o manexo da persoa afectada.

Noso obxectivo principal Axudarte a manter a maior AUTONOMIA posible.

Terapeuta ocupacional

 • Axudarte a compensar as alteracións da sensibilidade, coordinación e a fatiga.
 • Reforzar a función cognitiva, especialmente a memoria.
 • Asesorarte na adquisición de Axudas Técnicas e a adaptación do entorno.

Logopeda

 • Terapia orofacial.
 • Mastigación e deglución.
 • Respiración e relaxación.
 • Trastornos cognitivos.

DEPARTAMENTO PSICOSOCIAL

Psicóloga

 • Asesoramento:utilizado en forma psicoeducativa, para no control e manexo dos síntomas da enfermidade por parte do enfermo e súa familia, así como en calquera tema que afecte a familia o os seus membros.
 • Terapia: Cando existe perigo de desestructuración persoal e/o das relacións e funcións familiares a causa do vivido.
 • Técnicas de relaxación e respiración: para controlar os niveis de activación excesivos e/o mantidos de forma crónica que encóntranse na etioloxía e mantemento de distintos trastornos de corte psicolóxico y psicofisiolóxico.

Traballadora social

 • Encárgase da recepción dos usuarios, os recibe e informa acerca dos recursos e servizos o centro e da administración, derivándoos os distintos profesionais, dependendo das necesidades do afectado.
 • Atender as necesidades  que plantexen tanto os afectados como os familiares de cara a dotalos de todos os recursos existentes no entorno.
 • Tramitación e xestión de: prestacións económicas, certificado de minusvalía ...
 • Información sobre diferentes cuestións relacionadas con: incapacidade laboral, adaptación dea vivenda, orientación formativa laboral, etc...
 • Coordinación e supervisión do equipo profesional da Asociación.
 • Programación e organización de eventos realizados na Asociación.

Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde

Xunta de Galicia