logo Conselleria
logo SERGAS

Espazo para asociacións de doentes

Obxectivos

Xerais

 • Mellorar a calidade de vida do enfermo e do seu coidador habitual.
 • Promocionar, nos medios de comunicación, un coñecemento realista de todo o referente á enfermidade.
 • Promover a elaboración de estudos e investigacións sobre a enfermidade, a súa incidencia, evolución, ...
 • Manter contactos co resto de asociacións de Alzheimer e con outras entidades tanto públicas como privadas.
 • Informar e asesorar a calquera persoa que así o demande sobre calquera aspecto da enfermidade.

Específicos

 • Informar e asesorar aos socios/as e á poboación en xeral en materias legais, sociais, sanitarias e económicas.
 • Informar e asesorar aos socios/as en relación coa xestión de recursos dispoñibles.
 • Prestar asistencia psicolóxica ao enfermo/a, ao coidador/a habitual e ao resto da familia.
 • Prestar asistencia técnica e educativa ás familias para facilitar e mellorar a atención do/a enfermo/a.
 • Elaboración de documentación sobre a teoría e a práctica da asociación e da enfermidade.
 • Coordinación con outras entidades e administracións.

Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde

Xunta de Galicia