logo Conselleria
logo SERGAS

Espazo para asociacións de doentes

Servizos

Área de investigación

Apoiando e reivindicando a necesidade da investigación en enfermidades raras.

Área de difusión e sensibilización social

 • Xestión e participación en xornadas de difusión, por exemplo no Día Mundial das Enfermidades Raras e nos Días Nacionais e/ou Mundiais das Asociacións que forman parte de FEGEREC.
 • Organización de distintas actividades deportivas (p.ex. I Torneo Fútbol 7 a beneficio de FEGEREC).

Área socio-sanitaria

 • Servizo de información, valoración, acollida e derivación
 • Traballo Social
 • Asesoramento Xurídico
 • Rehabilitación Fisioterápica
 • Estimulación Cognitiva
 • Logopedia
 • Atención Psicolóxica

Área de ocio e tempo libre

 • Organización de encontros de convivencia.
 • Participación en actividades deportivas a través, fundamentalmente, das Concellarías de Deportes e da Fundación Mª José Jove (piragüismo, vela, natación).
 • Información e tramitación de viaxes (vacacións) a nivel autonómico, nacional e europeo.

Área de formación

 • Asistencia a seminarios, charlas, congresos e cursos de formación por parte das traballadoras.
 • Organización de Obradoiros para familiares e afectados sobre diferentes aspectos da enfermidade.

Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde

Xunta de Galicia