logo Conselleria
logo SERGAS

Espazo para asociacións de doentes

Obxectivos

A FAXPG asume a representación e defensa dos intereses das Asociacións de Persoas Xordas e de todas as persoas xordas con independencia das diversas situacións individuais - e as súas familias do seu ámbito territorial, a cuxo efecto ten os seus fins.

Para o cumprimento dos seus fins e seguindo criterios de xestión de calidade , baseados na mellora continua, desenvolve actividades e programas que melloran a calidade de vida das persoas xordas e xordocegas, contando cos medios persoais e materiais axeitados e coa organización idónea.

Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde

Xunta de Galicia