logo Conselleria
logo SERGAS

Espazo para asociacións de doentes

Presentación

Quen somos?

Somos unha organización sen ánimo de lucro formada en 1996, por un grupo de enfermos/as de Parkinson e familiares da cidade da Coruña, co propósito de mellorar a calidade de vida das persoas afectadas por esta enfermidade e favorecer a súa integración familiar, social e familiar. vida laboral.

No mesmo ano da súa creación, a nosa entidade adhírese á Federación Española de Párkinson e case de inmediato póñense en marcha os servizos de Fisioterapia e Logopedia.

Obtendo grandes éxitos nos anos que levamos de negocio, podemos destacar que, no 2012, resolveron favorablemente a nosa inscrición no Rexistro de centros, servizos e establecementos sanitarios da Comunidade Autónoma de Galicia. En decembro de 2015 obtivemos a Declaración de Utilidade Pública por parte da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, sendo esta certificación un claro exemplo de calidade e transparencia.

Recentemente incorporámonos á Federación COGAMI de Asociacións de Persoas con Discapacidade da provincia da Coruña co obxectivo de poder prestar un maior apoio ao grupo que representamos.

Que ofrecemos?

Queremos ser unha asociación de referencia, pola súa profesionalidade, que promova a coordinación de todas as Asociacións de Parkinson de Galicia, para lograr alcanzar o maior número posible de pacientes con Enfermidade de Parkinson e poder mellorar a súa calidade de vida e a das súas familias/coidadores.

Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde

Xunta de Galicia