logo Conselleria
logo SERGAS

Espazo para asociacións de doentes

Contacto

Nome:Federación Galega de Institucións para a Síndrome de Down. DOWN GALICIA.
Enderezo:Rúa Alejandro Novo González, 1, 15706 Santiago de Compostela
Teléfono:981 581 167
Fax:981 534 546
Correo-E:downgalicia@downgalicia.org
Páxina Web:http://www.downgalicia.org
CIF:G-15665144

Ámbito de actuación: Comunidade Autónoma de Galicia.
Rexistro de Asociacións da Consellería de Xustiza e Interior nº: 398. Inscrita dende o ano 1998.
Rexistro de entidades prestadoras de servizos sociais da Consellería de Servizos Sociais nº: S-1284. Inscrita dende o ano 2000.
Declarada de Utilidade Pública: B.O.E. nº 232 de 28 de setembro de 2006, Orden INT/2958/2006.

Entidades membros

Down Pontevedra "XUNTOS" Asoc. Síndrome de Down

Enderezo:R/ Cobián Roffignac, 9, 2º, 36002 Pontevedra
Teléfono e Fax:986 865 538
Correo-E:xuntos@downgalicia.org
Páxina Web:http://www.iponet.es/xuntos

Down Vigo. Asociación para a Síndrome de Down

Enderezo:R/ Portela, Nº48, Bajo, 36214 Vigo
Teléfono:986 201 656
Fax:986 214 954
Correo-E:downvigo@downvigo.org

Asoc. Síndrome de Down "TEIMA" de Ferrol

Enderezo:R/ Breogán, 34, Entresuelo-izq. 15401 Ferrol
Teléfono:981 322 230
Fax:981 322 230
Correo-E:teimadownferrol@terra.es
Páxina Web:http://www.down-teima.iespana.es

Asociación Síndrome de Down de Compostela

Enderezo:R/ Alejandro Novo González, 1, 15706 Santiago de Compostela
Teléfono:981 563 434
Fax:981 534 545
Correo-E:downcompostela@downcompostela.org
Páxina Web:http://www.downcompostela.org

Asociación Síndrome de Down de Lugo - Down Lugo

Enderezo:R/ Miguel de Cervantes, 34 baixo, 27003 Lugo
Teléfono e Fax:982 240 921
Correo-E:downlugo@downlugo.org
Páxina Web:http://www.lugonet.com

Down Coruña: Asociación para a Síndrome de Down

Enderezo:R/ Jazmines, bloque 50, nº 134-137, 15008 A Coruña
Teléfono:981 263 388
Fax:981 148 134
Correo-E:asociacion@down-coruna.com
Páxina Web:http://www.down-coruna.iespana.es

Down Ourense

Enderezo:R/ Faustino Santalices, nº 6 - Bajo B, 32002 Ourense
Teléfono e Fax:988 370 313
Correo-E:downourense@downgalicia.org
Páxina Web:http://www.mundourense.com/downourense

Fundación Down Compostela

Enderezo:R/ Alejandro Novo González, 1, 15706 Santiago de Compostela
Teléfono:981 563 434
Fax:981 534 545
Correo-E:fundacion@downcompostela.org
Páxina Web:http://www.downcompostela.org

Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde

Xunta de Galicia