logo Conselleria
logo SERGAS

Espazo para asociacións de doentes

Xunta directiva

Os órganos de Goberno da Federación son a Xunta Directiva e a Asemblea Xeral. A Xunta Directiva está constituída polo Presidente, un Vicepresidente, o Secretario, el Tesoureiro y tres vocais. A composición actual da Xunta Directiva, despois da renovación de cargos ratificados pola Asemblea celebrada o 9 de Xuño do 2007, é a seguinte.

Presidente:Delmiro Prieto González (Asociación Síndrome de Down de Compostela)
Vicepresidente:Manuel Pérez Cabo (Down Pontevedra "XUNTOS" Asoc. Síndrome de Down)
Secretario:Elías Ledo Fernández (Asociación Síndrome de Down de Compostela)
Tesoureiro:Jorge González Rodríguez (Down Vigo: Asociación para a Síndrome de Down)
Vocal:José Martín Rodríguez (Asoc. Síndrome de Down "TEIMA" de Ferrol)
Vocal:José Antonio Villamarín Cid (Asociación Síndrome de Down de Lugo-Down Lugo)
Vocal:Ricardo Santos Rodríguez (Down Coruña: Asociación para a Síndrome de Down)
Vocal:Carmen Vila Cid (Down Ourense)

Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde

Xunta de Galicia