logo Conselleria
logo SERGAS

Espazo para asociacións de doentes

Obxectivos

Obxectivo xeral

Potenciar ó máximo as capacidades das persoas afectadas por Parálise Cerebral e/ou afíns en todos os aspectos da vida cotiá (físicos, cognitivos, psicosociais, etc.) compensando e optimizando aqueles que poidan afectar os procesos de desenrolo e aprendizaxe mediante un enfoque integral para a súa integración escolar, social, etc...

Obxectivos específicos

  • Intervir especificamente en cada un dos casos de forma individualizada.
  • Promoción e reivindicación dos servizos sanitarios, asistenciais, educativos, laborais, residenciais, sociais e lúdicos necesarios e adecuados para cubrir as necesidades das persoas afectadas por PC e/ou afíns.
  • Proporcionar unha atención dende a dignidade e os dereitos das persoas con P.C e afíns para conseguir a súa plena integración social.
  • Información e difusión dos problemas que afecten as persoas con parálise cerebral e/ou afíns.
  • Promover a acollida, atención, orientación e asesoramento a familiares e afectados pola Parálise Cerebral e/ou afíns.
  • Sensibilizar os poderes públicos e á sociedade sobre a problemática dunha persoa afectada pola P. Cerebral e/o afíns.
  • Promover à defensa dos dereitos, a rehabilitación, a integración, a normalización social e mellorar a calidade de vida das persoas afectadas por PC e/ou afíns.

Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde

Xunta de Galicia