logo Conselleria
logo SERGAS

Espazo para asociacións de doentes

Obxectivos

  • Ofrecer, tanto ós enfermos como ás súas familias, o apoio e a información sobre a Epilepsia.
  • Mellorar a calidade de vida dos enfermos e dos seus familiares.
  • Promove-la intetegración social, a laboral, a escolar e a familiar dos epilépticos.
  • Sensiviliza-los poderes públicos e a sociedade en xeral sobre a Epilepsia.
  • Fomentar a investigación sobre a Epilepsia e os seus tratamentos.
  • Que se reforme a lexislación vixente para que o doente de Epilépsia non sexa considerado un perigo social.

Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde

Xunta de Galicia