logo Conselleria
logo SERGAS

OPE

Enfermero/a especialista en Enfermería Obstétrico-Ginecológica


Plazas ofertadas: 89
Libre: 38 Promoción interna: 45 Discapacidad general: 6 Discapacidad intelectual: 0
Fase
Descripción
Plazo Final
Plazo Inicial
Fecha DOG
Destacados

Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde

Xunta de Galicia