logo Conselleria
logo SERGAS

OPE

Enfermero/a especialista en Enfermería del Trabajo


Plazas ofertadas: 2
Libre: 1 Promoción interna: 1 Discapacidad general: 0 Discapacidad intelectual: 0
Fase
Descripción
Plazo Final
Plazo Inicial
Fecha DOG

Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde

Xunta de Galicia