logo Conselleria
logo SERGAS

OPE

Enfermero/a especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria


Plazas ofertadas: 30
Libre: 12 Promoción interna: 15 Discapacidad general: 3 Discapacidad intelectual: 0
Fase
Descripción
Plazo Final
Plazo Inicial
Fecha DOG

Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde

Xunta de Galicia