logo Conselleria
logo SERGAS

OPE

Enfermero/a especialista en Enfermería Obstétrico-Ginecológica (matrón/a)


Plazas ofertadas: 17
Libre: 0 Promoción interna: 0 Discapacidad general: 0 Discapacidad intelectual: -
Fase
Descripción
Plazo Final
Plazo Inicial
Fecha DOG

Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde

Xunta de Galicia