logo Conselleria
logo SERGAS

Doazón e trasplantes

Quero ser doante de órganos e tecidos

 

Cubre os teus datos no seguinte formulario e preme o botón enviar. Nuns días recibirás a tarxeta no teu domicilio. Comunícallo ós teus familiares e amigos.

 

Se non ten NIF, comuníquese coa Oficina de Coordinación de Transplantes

 

Nome:  

Primeiro apelido:  

Segundo apelido:  

NIF (DNI e letra): Sexo:

Enderezo:   C.P.:  

Provincia:

Concello:

Localidade:  

Teléfono:

Data Nacemento: / /  
 
calendarioLei Orgánica 15/1999, "Lei de Protección de Datos de Carácter Persoal. Artículo 10.- O responsable de ficheiro e quen interveña en cualquera fase do tratamento dos datos de carácter persoal están obrigados ao secreto profesional respecto dos mesmos e ao deber de gardalos, obligacións que subsistirán aínda despois de acabar as súas relacións co titular do ficheiro ou, no seu caso, co responsable do mesmo." Dacordo ao previsto no Artículo 5 da Lei Orgánica 15/1999, "Lei de Protección de Datos de Carácter Persoal", infórmaselle que os datos incluídos nesta solicitude, serán rexistrados nos ficheiros automatizados responsabilidade da Consellería de Sanidade / Servizo Galego de Saúde para a prestación do servizo ao que vostede está accedendo, non estando prevista ningunha cesión dos datos. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación de datos e oposición poderán ser realizados nos términos previstos na citada Lei.
 


Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde

Xunta de Galicia