logo Conselleria
logo SERGAS

Buscador de centros

Localización dos centros, servizos e establecementos sanitarios de Galicia


Mediante este formulario pode consultar os datos de autorización sanitaria que constan no Rexistro de Centros, Servizos e Establecementos Sanitarios de Galicia. Os listados están limitados a un número máximo de 100 entidades, salvo que a consulta se realice por concello.Cubra datos neste formulario e prema o botón buscar. Deseguido listaranse os centros que cumpran os filtros da busca.


Categoría centro sanitario:

Tipo de centro/establecemento:

 

Número de rexistro:

Nome do centro/establecemento:

Titular:

Nome da vía:

Provincia:  

Concello:  

Oferta asistencial:


Titularidade:

Estado:imagen
imagen
esquinaformulario

Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde

Xunta de Galicia